Laboratory furnace, graphite insulation (LHT GR)

Съдържанието подлежи на промени или поправки