Modular Vertical Tube Furnace - GVA / GVC

Close all | none

GVA 12/300

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Еднозонна
Размери: Дължина на нагрятата тръба (мм) 300

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 90
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 170
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 480
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба във въздух (мм) 500
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба с модифицирана атмосфера (мм) 900
Размери: Външни - корпус на пещта (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 1345 x 468 x 662
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 600 x 380
Размери: Свободно пространство под пещта (мм) 251 до 778
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) --
Макс. мощност (W) 2300
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 73

GVA 12/450

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Еднозонна
Размери: Дължина на нагрятата тръба (мм) 450

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 75
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 170
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 630
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба във въздух (мм) 650
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба с модифицирана атмосфера (мм) 1050
Размери: Външни - корпус на пещта (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 1418 x 468 x 662
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 600 x 380
Размери: Свободно пространство под пещта (мм) 177 до 702
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) --
Макс. мощност (W) 3100
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 87

GVA 12/600

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Еднозонна
Размери: Дължина на нагрятата тръба (мм) 600

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 70
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 170
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 780
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба във въздух (мм) 800
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба с модифицирана атмосфера (мм) 1200
Размери: Външни - корпус на пещта (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 1418 x 648 x 662
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 600 x 380
Размери: Свободно пространство под пещта (мм) 177 до 550
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) --
Макс. мощност (W) 3900
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 95

GVA 12/750

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Еднозонна
Размери: Дължина на нагрятата тръба (мм) 750

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 80
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 170
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 930
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба във въздух (мм) 950
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба с модифицирана атмосфера (мм) 1350
Размери: Външни - корпус на пещта (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 1793 x 468 x 662
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 600 x 380
Размери: Свободно пространство под пещта (мм) 177 до 777
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) --
Макс. мощност (W) 4600
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 100

GVA 12/900

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Еднозонна
Размери: Дължина на нагрятата тръба (мм) 900

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) --
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 170
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 1080
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба във въздух (мм) 1100
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба с модифицирана атмосфера (мм) 1500
Размери: Външни - корпус на пещта (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 1860 x 468 x 662
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 600 x 380
Размери: Свободно пространство под пещта (мм) 100 to 702
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) --
Макс. мощност (W) 5400
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 110

GVA 12/1050

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Еднозонна
Размери: Дължина на нагрятата тръба (мм) 1050

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 67
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 170
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 1230
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба във въздух (мм) 1250
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба с модифицирана атмосфера (мм) 1650
Размери: Външни - корпус на пещта (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 1943 x 468 x 662
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 600 x 380
Размери: Свободно пространство под пещта (мм) 26 до 627
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) --
Макс. мощност (W) 6200
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 120

GVA 12/1200

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Еднозонна
Размери: Дължина на нагрятата тръба (мм) 1200

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 83
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 170
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 1380
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба във въздух (мм) 1400
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба с модифицирана атмосфера (мм) 1800
Размери: Външни - корпус на пещта (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 2018 x 468 x 662
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 600 x 380
Размери: Свободно пространство под пещта (мм) 26 до 551
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 845
Макс. мощност (W) 7000
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 130

GVC 12/450

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Тризонна
Размери: Дължина на нагрятата тръба (мм) 450

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 75
Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1100
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 170
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 630
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба във въздух (мм) 650
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба с модифицирана атмосфера (мм) 1050
Размери: Външни - Пещ В x Ш x Д (мм) 1418 x 468 x 662
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 600 x 380
Свободно пространство под пещта В (мм) 177 до 702
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 300
Макс. мощност (W) 3100
Работна мощност (W) 1500
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 87

GVC 12/600

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Тризонна
Размери: Дължина на нагрятата тръба (мм) 600

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 80
Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1100
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 170
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 780
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба във въздух (мм) 800
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба с модифицирана атмосфера (мм) 1200
Размери: Външни - Пещ В x Ш x Д (мм) 1418 x 468 x 662
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 600 x 380
Свободно пространство под пещта В (мм) 177 до 550
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 440
Макс. мощност (W) 3900
Работна мощност (W) 1800
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 95

GVC 12/750

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Тризонна
Размери: Дължина на нагрятата тръба (мм) 750

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 92
Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1100
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 170
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 930
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба във въздух (мм) 950
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба с модифицирана атмосфера (мм) 1350
Размери: Външни - Пещ В x Ш x Д (мм) 1793 x 468 x 662
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 600 x 380
Свободно пространство под пещта В (мм) 177 до 777
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 500
Макс. мощност (W) 4600
Работна мощност (W) 2200
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 100

GVC 12/900

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Тризонна
Размери: Дължина на нагрятата тръба (мм) 900

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 111
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 170
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 1080
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба във въздух (мм) 1100
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба с модифицирана атмосфера (мм) 1500
Размери: Външни - Пещ В x Ш x Д (мм) 1860 x 468 x 662
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 600 x 380
Свободно пространство под пещта В (мм) 100 to 702
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 640
Макс. мощност (W) 5400
Работна мощност (W) 2281
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 110

GVC 12/1050

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Тризонна
Размери: Дължина на нагрятата тръба (мм) 1050

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 122
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 170
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 1230
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба във въздух (мм) 1250
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба с модифицирана атмосфера (мм) 1650
Размери: Външни - Пещ В x Ш x Д (мм) 1943 x 468 x 662
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 600 x 380
Свободно пространство под пещта В (мм) 26 до 627
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 880
Макс. мощност (W) 6200
Работна мощност (W) 2800
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 68

GVC 12/1200

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Тризонна
Размери: Дължина на нагрятата тръба (мм) 1200

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 82
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 170
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 1380
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба във въздух (мм) 1500
Препоръчителна дължина на тръбата за употреба с модифицирана атмосфера (мм) 1400
Размери: Външни - Пещ В x Ш x Д (мм) 2018 x 468 x 662
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 600 x 380
Свободно пространство под пещта В (мм) 26 до 551
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 1015
Макс. мощност (W) 7000
Работна мощност (W) 3163
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 130

Моля, обърнете внимание:
- Скоростта на загряване при използване на керамична работна тръба трябва да бъде ограничена до 5°C/мин.
Скоростта на загряване е измерена до 100°C под максималната, като се използва празна тръба и изолационни тапи
- Dimensions excluding control box (225 x 600 x 380 mm)
Максималната температура при непрекъснат режим на работа е с 100°C по-ниска от максималната температура
- Работната мощност е измерена при непрекъсната работна температура
- Равномерна дължина, измерена с монтирани изолационни тапи

Съдържанието подлежи на промени или поправки