PN - Сушилни с естествена конвекция 

Close all | none
PN30

Макс. темп. (°C) 300
Минимална температура Температура на околната среда +30
Обем (литри) 27

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±7.0 @ 300°C
Време за загряване (мин) 52
Време за възстановяване (в минути) 8.5
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 255 x 330 x 320
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
470 x 665 x 470
рафтове инсталирани / приети 2 / 3
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 20
Допълнителна подсилена база, макс. тегло (кг) 40
Опционални рафтове за тежки товари, макс. количество 2
Опционални рафтове за тежки товари, макс. тегло / рафт (кг) 20
Макс. мощност (W) 750
Работна мощност (W) 300
Тегло (кг) 30
Електрозахранване 220V - 240V, 50-60Hz, еднофазно

PN60

Макс. темп. (°C) 300
Минимална температура Температура на околната среда +30
Обем (литри) 57

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±7.0 @ 300°C
Време за загряване (мин) 52
Време за възстановяване (в минути) 8.5
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 350 x 392 x 420
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
570 x 765 x 570
рафтове инсталирани / приети 2 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 30
Допълнителна подсилена база, макс. тегло (кг) 60
Опционални рафтове за тежки товари, макс. количество 3
Опционални рафтове за тежки товари, макс. тегло / рафт (кг) 20
Макс. мощност (W) 1000
Работна мощност (W) 480
Тегло (кг) 45
Електрозахранване 220V - 240V, 50-60Hz, еднофазно

PN120

Макс. темп. (°C) 300
Минимална температура Температура на околната среда +30
Обем (литри) 115

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±7.0 @ 300°C
Време за загряване (мин) 52
Време за възстановяване (в минути) 8.5
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 450 x 492 x 520
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
670 x 865 x 670
рафтове инсталирани / приети 2 / 9
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 40
Допълнителна подсилена база, макс. тегло (кг) 80
Опционални рафтове за тежки товари, макс. количество 3
Опционални рафтове за тежки товари, макс. тегло / рафт (кг) 25
Макс. мощност (W) 1500
Работна мощност (W) 720
Тегло (кг) 60
Електрозахранване 220V - 240V, 50-60Hz, еднофазно

PN200

Макс. темп. (°C) 300
Минимална температура Температура на околната среда +30
Обем (литри) 215

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±7.0 @ 300°C
Време за загряване (мин) 58
Време за възстановяване (в минути) 10
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 700 x 592 x 520
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
920 x 965 x 670
рафтове инсталирани / приети 2 / 15
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 50
Допълнителна подсилена база, макс. тегло (кг) 100
Опционални рафтове за тежки товари, макс. количество 4
Опционални рафтове за тежки товари, макс. тегло / рафт (кг) 25
Макс. мощност (W) 2250
Работна мощност (W) 1160
Тегло (кг) 75
Електрозахранване 220V - 240V, 50-60Hz, еднофазно

Моля, обърнете внимание:
- Равномерността се измерва в празна камера със затворени отдушници след период на стабилизация
- товаренето на рафтовете става на базата на равномерно разпределено тегло
- Максимална мощност и време за загряване на базата на електрозахранване 240V
- Равномерният обем е по-малък от общия обем на камерата

Съдържанието подлежи на промени или поправки