GP - Сушилни с общо предназначение

Close all | none


GP220A

Макс. темп. (°C) 300
Обем (литри) 220

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 75
Време за възстановяване (в минути) 24
Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1240 x 862 x 850
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 45
Допълнителна подсилена база, макс. тегло (кг) 150
Опционални рафтове за тежки товари, макс. количество 3
Опционални рафтове за тежки товари, макс. тегло / рафт (кг) 50
Врати Единична врата
Конфигурация Настолни
Промени във въздуха / ч 160
Макс. мощност (W) 3000

GP330A

Макс. темп. (°C) 300
Обем (литри) 330

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 80
Време за възстановяване (в минути) 28
Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 915 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1545 x 862 x 850
рафтове инсталирани / приети 4 / 8
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 60
Допълнителна подсилена база, макс. тегло (кг) 200
Опционални рафтове за тежки товари, макс. количество 4
Опционални рафтове за тежки товари, макс. тегло / рафт (кг) 50
Врати Единична врата
Конфигурация Стоящи на пода
Промени във въздуха / ч 110
Макс. мощност (W) 4500

GP450A

Макс. темп. (°C) 300
Обем (литри) 450

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 75
Време за възстановяване (в минути) 30
Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1220 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1850 x 862 x 850
рафтове инсталирани / приети 5 / 11
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 75
Допълнителна подсилена база, макс. тегло (кг) 250
Опционални рафтове за тежки товари, макс. количество 5
Опционални рафтове за тежки товари, макс. тегло / рафт (кг) 50
Врати Единична врата
Конфигурация Стоящи на пода
Промени във въздуха / ч 80
Макс. мощност (W) 6000

GP220B

Макс. темп. (°C) 300
Обем (литри) 220

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 75
Време за възстановяване (в минути) 24
Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
910 x 1190 x 850
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 45
Допълнителна подсилена база, макс. тегло (кг) 150
Опционални рафтове за тежки товари, макс. количество 3
Опционални рафтове за тежки товари, макс. тегло / рафт (кг) 50
Врати Единична врата
Конфигурация Настолни
Промени във въздуха / ч 160
Макс. мощност (W) 3000

GP330B

Макс. темп. (°C) 300
Обем (литри) 330

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 80
Време за възстановяване (в минути) 30
Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 915 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
910 x 1495 x 850
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 45
Допълнителна подсилена база, макс. тегло (кг) 225
Опционални рафтове за тежки товари, макс. количество 3
Опционални рафтове за тежки товари, макс. тегло / рафт (кг) 75
Врати Двойна врата
Конфигурация Настолни
Промени във въздуха / ч 110

GP450B

Макс. темп. (°C) 300
Обем (литри) 450

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 75
Време за възстановяване (в минути) 35
Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 1220 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
910 x 1800 x 850
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 20 / 60
Допълнителна подсилена база, макс. тегло (кг) 225
Опционални рафтове за тежки товари, макс. количество 3
Опционални рафтове за тежки товари, макс. тегло / рафт (кг) 75
Врати Двойна врата
Конфигурация Настолни
Промени във въздуха / ч 80

Моля, обърнете внимание:
- Равномерността се измерва в празна камера със затворени отдушници след период на стабилизация
- товаренето на рафтовете става на базата на равномерно разпределено тегло
- Максимална мощност и време за загряване на базата на електрозахранване 240V
- Равномерният обем е по-малък от общия обем на камерата
Минималната работна температура е приблизително температурата на околната среда +30°C

Съдържанието подлежи на промени или поправки