CR - Сушилни за чисто помещение до 250°C

Close all | none

CR/30

Макс. темп. (°C) 250
Обем (литри) 30

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.2
Равномерно разпределение на температурата ±3.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 35
Време за възстановяване (в минути) 4
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 310 x 310 x 310
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
65 x 460 x 670
рафтове инсталирани / приети 2 / 2
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 20
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 1000

CR/70

Макс. темп. (°C) 250
Обем (литри) 68

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.2
Равномерно разпределение на температурата ±3.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 35
Време за възстановяване (в минути) 4
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 310 x 470 x 470
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
65 x 620 x 820
рафтове инсталирани / приети 2 / 2
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 20
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 1500

CR/130

Макс. темп. (°C) 250
Обем (литри) 121

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.2
Равномерно разпределение на температурата ±4.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 35
Време за възстановяване (в минути) 4
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 550 x 470 x 470
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
925 x 620 x 820
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 40
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 2000

CR/180

Макс. темп. (°C) 250
Обем (литри) 170

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.2
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 58
Време за възстановяване (в минути) 5
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 770 x 470 x 470
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1145 x 620 x 820
рафтове инсталирани / приети 3 / 7
Конфигурация Настолни
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 50
Макс. мощност (W) 2500

CR/220

Макс. темп. (°C) 250
Обем (литри) 227

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.2
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 75
Време за възстановяване (в минути) 4
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1360 940 x 970
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 45
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 3000

CR/330

Макс. темп. (°C) 250
Обем (литри) 340

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.2
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 80
Време за възстановяване (в минути) 6
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 915 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1670 x 940 x 970
рафтове инсталирани / приети 4 / 8
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 60
Конфигурация Стоящи на пода
Макс. мощност (W) 4500

CR/450

Макс. темп. (°C) 250
Обем (литри) 450

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.3
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 75
Време за възстановяване (в минути) 9
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1220 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1750 x 780 x 850
рафтове инсталирани / приети 5 / 11
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 75
Конфигурация Стоящи на пода
Макс. мощност (W) 6000

CR/840

Макс. темп. (°C) 250
Обем (литри) 850

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.3
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) --
Време за възстановяване (в минути) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1525 x 915 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2235 x 1395 x 970
рафтове инсталирани / приети 6
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / --
Конфигурация Стоящи на пода
Макс. мощност (W) 12000

CR/1790

Макс. темп. (°C) 250
Обем (литри) 1810

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.3
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) --
Време за възстановяване (в минути) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1220 x 1220 x 1220
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1930 x 1750 x 1590
рафтове инсталирани / приети 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / --
Конфигурация Стоящи на пода
Макс. мощност (W) 18000

Моля, обърнете внимание:
- Равномерността се измерва в празна камера със затворени отдушници след период на стабилизация
- товаренето на рафтовете става на базата на равномерно разпределено тегло
- минимална работна температура околната +30°C
- Максимална мощност и време за загряване при 240V захранване
- Обема с приблизително еднаква температура е по-малък от общия обем на камерата

Съдържанието подлежи на промени или поправки