HTMA - Сушилни с контролирана атмосфера

Close all | none
HTMA 4/28

Макс. темп. (°C) 400
Обем (литри) 28

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 50
Време за възстановяване (в минути) 10
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 305 x 305 x 305
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
880 x 675 x 885
рафтове инсталирани / приети 2 / 2
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 20
Макс. мощност (W) 1000
Тегло (кг) 73

HTMA 4/95

Макс. темп. (°C) 400
Обем (литри) 95

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 75
Време за възстановяване (в минути) 16
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 455 x 455 x 455
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1010 x 880 x 1120
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 30
Макс. мощност (W) 3000
Тегло (кг) 99

HTMA 4/220

Макс. темп. (°C) 400
Обем (литри) 220

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 120
Време за възстановяване (в минути) 20
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1160 x 1030 x 1280
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 25 / 30
Макс. мощност (W) 3000
Тегло (кг) 179

HTMA 4/500

Макс. темп. (°C) 400
Обем (литри) 500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) ---
Време за възстановяване (в минути) ---
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 800 x 800 x 800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1305 x 1115 x 1450
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) -- / --
Макс. мощност (W) 7500
Тегло (кг) ---

HTMA 4/1000

Макс. темп. (°C) 400
Обем (литри) 1000

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) ---
Време за възстановяване (в минути) ---
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1000 x 1000 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1310 x 1530 x 1635
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) -- / --
Макс. мощност (W) 12000
Тегло (кг) ---

HTMA 5/28

Макс. темп. (°C) 500
Обем (литри) 28

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 50
Време за възстановяване (в минути) 10
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 305 x 305 x 305
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
880 x 675 x 885
рафтове инсталирани / приети 2 / 2
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 20
Макс. мощност (W) 2000
Тегло (кг) 73

HTMA 5/95

Макс. темп. (°C) 500
Обем (литри) 95

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 75
Време за възстановяване (в минути) 16
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 455 x 455 x 455
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1010 x 880 x 1120
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 30
Макс. мощност (W) 3000
Тегло (кг) 99

HTMA 5/220

Макс. темп. (°C) 500
Обем (литри) 220

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 120
Време за възстановяване (в минути) 20
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1160 x 1030 x 1280
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 25 / 50
Макс. мощност (W) 4500
Тегло (кг) 179

HTMA 5/500

Макс. темп. (°C) 500
Обем (литри) 500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) ---
Време за възстановяване (в минути) ---
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 800 x 800 x 800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1305 x 1115 x 1450
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) -- / --
Макс. мощност (W) 9000
Тегло (кг) ---

HTMA 5/1000

Макс. темп. (°C) 500
Обем (литри) 1000

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) ---
Време за възстановяване (в минути) ---
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1000 x 1000 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1310 x 1530 x 1635
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) -- / --
Макс. мощност (W) 15000
Тегло (кг) ---

HTMA 6/28

Макс. темп. (°C) 600
Обем (литри) 28

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 50*
Време за възстановяване (в минути) 10*
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 305 x 305 x 305
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
880 x 675 x 885
рафтове инсталирани / приети 2 / 2
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 20
Макс. мощност (W) 2000
Тегло (кг) 73

HTMA 6/95

Макс. темп. (°C) 600
Обем (литри) 95

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 75*
Време за възстановяване (в минути) 16*
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 455 x 455 x 455
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1010 x 880 x 1120
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Натоварване на рафт (единично) / общо (кг) 15 / 30
Макс. мощност (W) 4500
Тегло (кг) 99

HTMA 6/220

Макс. темп. (°C) 600
Обем (литри) 220

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 120*
Време за възстановяване (в минути) 20*
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1160 x 1030 x 1280
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 25 / 50
Макс. мощност (W) 6000
Тегло (кг) 179

HTMA 6/500

Макс. темп. (°C) 600
Обем (литри) 500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) ---
Време за възстановяване (в минути) ---
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 800 x 800 x 800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1305 x 1115 x 1450
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) -- / --
Макс. мощност (W) 12000
Тегло (кг) ---

HTMA 6/1000

Макс. темп. (°C) 600
Обем (литри) 1000

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) ---
Време за възстановяване (в минути) ---
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1000 x 1000 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1310 x 1530 x 1635
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) -- / --
Макс. мощност (W) 15000
Тегло (кг) ---

HTMA 7/95

Макс. темп. (°C) 700
Обем (литри) 95

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 105*
Време за възстановяване (в минути) 20*
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 450 x 450 x 450
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2140 x 1780 x 1430 (including stand)
рафтове инсталирани / приети 3 / 3
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 30
Макс. мощност (W) 12000
Тегло (кг) 740

Моля, обърнете внимание:
- Равномерността се измерва в празна камера със затворени отдушници след период на стабилизация
- * номинални стойности, базирани на представителна извадка от продуктите
Минималната работна температура е приблизително температурата на околната среда +60°C
- Максимална мощност и време за загряване на базата на електрозахранване 240V

Съдържанието подлежи на промени или поправки