R38 основен контролер

R38 Controller

Технология на управление Цифров PID
Дисплей В x Ш (мм) Червен LED цифров 20 x 50
Конфигурация За монтаж върху панела
Размери В x Ш (мм) 35 x 78

Съдържанието подлежи на промени или поправки