nanodac

Изтегляне на техническа информация
Close

Език:

Режимът само за nanodacTM запис се състои от компактно, усъвършенствано и икономично безхартийно устройство за записване на таблици и за извличане на цифрови данни (DAQ). В този режим трябва да се използва в комбинация с конвенционален температурен контролер. До 14 виртуални канала например изпълняват осредняване на данните.
Данните се записват непрекъснато или във файлов формат CSV, или във формат UHH и могат да се архивират на 8MB флаш устройство или с помощта на Етернет към IP адрес на мрежови сървър.

Стандартни функции

 • Прозрачен, цветен VGA дисплей
 • Навигация посредством 4 бутона за натискане
 • Прозрачен текстови и цифров дисплей, който извежда съдържание на английски, френски, немски, италиански или испански език
 • Данните могат да се изобразяват като диаграми със стълбчета или графики с линии
 • 50MB вътрешна памет и до 8GB на USB карта с памет
 • Архивиране на данни на FTP сървър
 • Извеждане на текст на различни езици 
 • Екрани, които потребителят може сам да конфигурира
 • 4 записващи канала и до 14 'виртуални канала' за изчисления, запис на максимални и минимални стойности, средни стойности на канала, броячи и други 
 • часовник за реално време

Опции (посочете ги при подаване на поръчка)

 • Опция за комбинирано безхартийно устройство за записване на таблици и контролер за задание
 • Опция за комбинирано безхартийно устройство за записване на таблици и програмируемо устройство за запис 
 • съвместима USB карта с памет
 • Стъпално управление, използващо температурата на пробата 
 • Дисплей на мобилни данни посредством уеб браузър чрез добавяне на безжичен рутер или свързване с уеб сървър

Съдържанието подлежи на промени или поправки