3508 програмируеми контролери

Изтегляне на техническа информация
Close

Език:

The 3508P1 controller provides programmable temperature control using up to 20 segments. Each segment may be defined as a ramp a step or a dwell.

The 3508P10 controller has all of the functionality of the 3508P1 with the additional capability of being able to store up to 10 programs with 50 segments per program.

The 3508P25 controller has all of the functionality of the 3508P1 with the additional capability of being able to store up to 25 programs with a total of 500 segments and a maximum of 50 segments per program.

Стандартни функции

  • Многолинеен цифров и буквено-цифров дисплей
  • Навигация посредством 4 бутона за натискане
  • Едновременно показване на зададената и действителната температура
  • Предупреждение за висока и ниска температура 
  • Прозрачен дисплей, извеждащ степента и вида на активната програма
  • Контролерът е монтирано върху панел устройство с прозрачен LED дисплей

Опции (посочете ги при подаване на поръчка)

  • Опционална температурна защита срещу прегряване чрез добавянето на вторичен контролер
  • Опционални комуникации чрез RS232 или RS485
  • Optional cascade (load-sensor) temperature control
  • Опционално управление на допълнителни устройства като електромагнитни вентили или ключалки чрез извеждане на резултати

Съдържанието подлежи на промени или поправки