3216 програмируем контролер

Close all | none


3216 P1 Programmable Controller

Технология на управление PID
Основни функции Всяка програма приема до 8 'сдвоени' степени, състоящи се от 1 време за достигане на зададена температура и 1 време за охлаждане
Допълнителни функции Позволява съхранение на единична програма
Управление 4 бутона за управление
Звукова сигнализация Високо-ниско отклонение, повреда на сензора, спиране на процес или елемент
Комуникации Опционални RS233 или RS485
Размери В x Ш (мм) 48 x 48 (1/16 DIN)
Конфигурация За монтаж върху панела

3216 P5 Programmable Controller

Технология на управление PID
Основни функции Всяка програма приема до 8 'сдвоени' степени, състоящи се от 1 време за достигане на зададена температура и 1 време за охлаждане
Допълнителни функции Могат да се запазят до 5 програми
Управление 4 бутона за управление
Звукова сигнализация Високо-ниско отклонение, повреда на сензора, спиране на процес или елемент
Комуникации Опционални RS233 или RS485
Размери В x Ш (мм) 48 x 48 (1/16 DIN)
Конфигурация За монтаж върху панела

Съдържанието подлежи на промени или поправки