3216 програмируем контролер

Изтегляне на техническа информация
Close

Език:

Контролерът 3216P1 предоставя програмируем контрол на температурата, като използва до 8 степени. Всяка степен показва време за достигане на зададена температура, последвано от време за охлаждане. Времето за охлаждане може да настрои на нула.

Контролерът 3216P5 има всички функции на 3216P1 с допълнителната способност за запазва до 5 програми.

Стандартни функции

  • Многолинеен цифров и буквено-цифров дисплей
  • Навигация посредством 4 бутона за натискане
  • Едновременно показване на зададената и действителната температура
  • Предупреждение за висока и ниска температура 
  • Контролерът е монтирано върху панел устройство с прозрачен LED дисплей

Опции (посочете ги при подаване на поръчка)

  • Опционална температурна защита срещу прегряване чрез добавянето на вторичен контролер
  • Опционални комуникации чрез RS232 или RS485

Съдържанието подлежи на промени или поправки