301 стандартни контролери

301 Standard Controller

Дисплей Зелен LED цифров дисплей
Технология на управление PID
Основни функции Единична рампа за задание
Допълнителни функции 99 часов таймер за засичане времетраенето на процеса
Конфигурация Мембранен панел
Размери В x Ш (мм) Дисплей 20 x 50

Съдържанието подлежи на промени или поправки