Static or Bogie Chamber Furnace - SBCF

Close all | none


SBCF-1/11/500

Макс. темп. (°C) 1100
Number of heated zones Еднозонна
Dimensions: External H x W x D (mm) with fan 2353 x 1710 x 1354
Dimensions: External H x W x D (mm) without fan 2130 x 1710 x 1354
Обем (литри) 512
Chamber size (mm) 800 x 800 x 800
Uniform volume (mm) 600 x 600 x 600
Равномерно разпределение на температурата ±10
Макс. мощност (W) 54000

SBCF-1/11/1700

Макс. темп. (°C) 1100
Number of heated zones Еднозонна
Dimensions: External H x W x D (mm) with fan 2753 x 2110 x 1754
Dimensions: External H x W x D (mm) without fan 2530 x 2110 x 1754
Обем (литри) 1728
Chamber size (mm) 1200 x 1200 x 1200
Uniform volume (mm) 1000 x 1000 x 1000
Равномерно разпределение на температурата ±10
Макс. мощност (W) 96000

SBCF-1/11/3300

Макс. темп. (°C) 1100
Number of heated zones Еднозонна
Dimensions: External H x W x D (mm) with fan 3053 x 2410 x 2054
Dimensions: External H x W x D (mm) without fan 2830 x 2410 x 2054
Обем (литри) 3375
Chamber size (mm) 1500 x 1500 x 1500
Uniform volume (mm) 1300 x 1300 x 1300
Равномерно разпределение на температурата ±10
Макс. мощност (W) 144000

SBCF-3/11/500

Макс. темп. (°C) 1100
Number of heated zones Тризонна
Dimensions: External H x W x D (mm) with fan 2353 x 1710 x 1354
Dimensions: External H x W x D (mm) without fan 2130 x 1710 x 1354
Обем (литри) 512
Chamber size (mm) 800 x 800 x 800
Uniform volume (mm) 600 x 600 x 600
Равномерно разпределение на температурата ±5
Макс. мощност (W) 54000

SBCF-3/11/1700

Макс. темп. (°C) 1100
Number of heated zones Тризонна
Dimensions: External H x W x D (mm) with fan 2753 x 2110 x 1754
Dimensions: External H x W x D (mm) without fan 2530 x 2110 x 1754
Обем (литри) 1728
Chamber size (mm) 1200 x 1200 x 1200
Uniform volume (mm) 1000 x 1000 x 1000
Равномерно разпределение на температурата ±5
Макс. мощност (W) 96000

SBCF-3/11/3300

Макс. темп. (°C) 1100
Number of heated zones Тризонна
Dimensions: External H x W x D (mm) with fan 3053 x 2410 x 2054
Dimensions: External H x W x D (mm) without fan 2830 x 2410 x 2054
Обем (литри) 3375
Chamber size (mm) 1500 x 1500 x 1500
Uniform volume (mm) 1300 x 1300 x 1300
Равномерно разпределение на температурата ±5
Макс. мощност (W) 144000

Моля, обърнете внимание:
- Maximum continuous operating temperature is 100 °C below maximum temperature

Съдържанието подлежи на промени или поправки