LCF - Големи камерни пещи

Close all | none

LCF 12/202

Макс. темп. (°C) 1200
Обем (литри) 202

[вижте повече] [вижте по-малко]

Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1150
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 300 x 600 x 1120
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2310 x 1180 x 1590
Макс. мощност (W) 24000
Тип термодвойка R

LCF 12/405

Макс. темп. (°C) 1200
Обем (литри) 405

[вижте повече] [вижте по-малко]

Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1150
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 450 x 750x x 1200
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2620 x 1440 x 1750
Макс. мощност (W) 35000
Тип термодвойка R

LCF 12/560

Макс. темп. (°C) 1200
Обем (литри) 560

[вижте повече] [вижте по-малко]

Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1150
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 500 x 750 x 1500
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2700 x 1500 x 2300
Макс. мощност (W) 45000
Тип термодвойка R

LCF 12/675

Макс. темп. (°C) 1200
Обем (литри) 675

[вижте повече] [вижте по-малко]

Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1150
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 500 x 750 x 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2700 x 1500 x 2600
Макс. мощност (W) 60000
Тип термодвойка R

LCF 12/720

Макс. темп. (°C) 1200
Обем (литри) 720

[вижте повече] [вижте по-малко]

Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1150
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 600 x 1000 x 1200
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2950 x 1575 x 1810
Макс. мощност (W) 60000
Тип термодвойка R

LCF 14/125

Макс. темп. (°C) 1400
Обем (литри) 125

[вижте повече] [вижте по-малко]

Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1400
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 250 x 500 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2310 x 1340 x 1650
Макс. мощност (W) 30000
Тип термодвойка R

LCF 14/350

Макс. темп. (°C) 1400
Обем (литри) 350

[вижте повече] [вижте по-малко]

Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1400
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 400 x 760 x 1130
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2545 x 1549 x 1800
Макс. мощност (W) 48000
Тип термодвойка R

LCF 14/480

Макс. темп. (°C) 1400
Обем (литри) 480

[вижте повече] [вижте по-малко]

Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1400
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 500 x 800x x 1200
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2560 x 1650 x 1900
Макс. мощност (W) 60000
Тип термодвойка R

LCF 14/725

Макс. темп. (°C) 1400
Обем (литри) 725

[вижте повече] [вижте по-малко]

Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1400
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 500 x 720 x x 1790
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2620 x 1480 x 2470
Макс. мощност (W) 60000
Тип термодвойка R

Съдържанието подлежи на промени или поправки