SCF - Топилни пещи 

Close all | none

SCF 1

Макс. темп. (°C) 1400
Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1350
Капацитет на зареждане --

[вижте повече] [вижте по-малко]

Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
850 x 905 x 905
Размери: Камера В x Ш x Д (мм) 440 x 285 x 285
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 630 x 600 x 490
Тип термодвойка R
Макс. мощност (W) 15000

SCF 4

Макс. темп. (°C) 1400
Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1350
Капацитет на зареждане 4 crucibles 120 x 180 (OD x H mm)

[вижте повече] [вижте по-малко]

Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
990 x 1230 x 1040
Размери: Камера В x Ш x Д (мм) 200 x 245 x 500
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 630 x 600 x 490
Тип термодвойка R
Макс. мощност (W) 15000

SCF 8

Макс. темп. (°C) 1400
Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1350
Капацитет на зареждане 8 crucibles 120 x 180 (OD x H mm)

[вижте повече] [вижте по-малко]

Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1025 x 1350 x 1300
Размери: Камера В x Ш x Д (мм) 200 x 245 x 760
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 630 x 600 x 490
Тип термодвойка R
Макс. мощност (W) 24000

SCF 24

Макс. темп. (°C) 1400
Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1350
Капацитет на зареждане 24 crucibles 79 x 97 (OD x H mm)

[вижте повече] [вижте по-малко]

Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
990 x 1230 x 1040
Размери: Камера В x Ш x Д (мм) 200 x 245 x 500
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 630 x 600 x 490
Тип термодвойка R
Макс. мощност (W) 15000

SCF 48

Макс. темп. (°C) 1400
Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1350
Капацитет на зареждане 48 crucibles 79 x 97 (OD x H mm)

[вижте повече] [вижте по-малко]

Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1025 x 1350 x 1300
Размери: Камера В x Ш x Д (мм) 200 x 245 x 500
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 630 x 600 x 490
Тип термодвойка R
Макс. мощност (W) 24000

Съдържанието подлежи на промени или поправки