MFS - Сушилни за минимално свободно пространство

Close all | none


MFS/1 ISO

Meter type Nitrogen
Макс. темп. (°C) 210
Chamber dimensions 25* x 195 x 290 (* намалено до 22 mm под термодвойката)
External Dimensions H x W x D (mm) 185 x 490 x 450
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 210°C
Температурна стабилност ±0.5
Обем (литри) 1.4
Макс. мощност (W) 500

MFS/1 ASTM

Meter type Air
Макс. темп. (°C) 210
Chamber dimensions 25* x 195 x 290 (* намалено до 22 mm под термодвойката)
External Dimensions H x W x D (mm) 185 x 490 x 450
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 210°C
Температурна стабилност ±0.5
Обем (литри) 1.4
Макс. мощност (W) 500

Моля, обърнете внимание:
- uniformity is measured in an empty chamber after a stabilisation period

Съдържанието подлежи на промени или поправки