CFM - Тръбни пещи за изгаряне 

Close all | none


CFM 12/1

Макс. темп. (°C) 1200
Максимална температура при непрекъснат режим на работа (°C) 1150
Дължина на нагрятата тръба (мм) 300
Брой тръби 1

[вижте повече] [вижте по-малко]

Вътрешен диаметър на пещта (мм) 38
Вътрешен диаметър на работната тръба (мм) 25
Макс. мощност (W) 950
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
526 x 422 x 363
Електрозахранване 220V - 240V, 50-60Hz, еднофазно

CFM 12/2

Макс. темп. (°C) 1200
Максимална температура при непрекъснат режим на работа (°C) 1100
Дължина на нагрятата тръба (мм) 300
Брой тръби 2

[вижте повече] [вижте по-малко]

Вътрешен диаметър на пещта (мм) 38
Вътрешен диаметър на работната тръба (мм) 25
Макс. мощност (W) 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
526 x 422 x 363
Електрозахранване 220- 240V / 50-60Hz, еднофазов

CFM 14/1

Макс. темп. (°C) 1400
Максимална температура при непрекъснат режим на работа (°C) 1300
Дължина на нагрятата тръба (мм) 180
Брой тръби 1

[вижте повече] [вижте по-малко]

Вътрешен диаметър на пещта (мм) 38
Вътрешен диаметър на работната тръба (мм) 25
Мощност (W) 2250
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
526 x 422 x 363
Електрозахранване 220- 240V / 50-60Hz, еднофазов

CFM 14/2

Макс. темп. (°C) 1400
Дължина на нагрятата тръба (мм) 180
Брой тръби 2

[вижте повече] [вижте по-малко]

Максимална температура при непрекъснат режим на работа (°C) 1300
Вътрешен диаметър на пещта (мм) 38
Вътрешен диаметър на работната тръба (мм) 25
Мощност (W) 2250
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
526 x 422 x 363
Електрозахранване 220- 240V / 50-60Hz, еднофазов

CFM 14/1 AUX

Макс. темп. (°C) 1400
Максимална температура при непрекъснат режим на работа (°C) 1300
Дължина на нагрятата тръба (мм) 180
Брой тръби 1

[вижте повече] [вижте по-малко]

Вътрешен диаметър на пещта (мм) 38
Вътрешен диаметър на работната тръба (мм) 25
Макс. мощност (W) 2333
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
526 x 422 x 363
Електрозахранване 220- 240V / 50-60Hz, еднофазов

CFM 14/2 AUX

Макс. темп. (°C) 1400
Максимална температура при непрекъснат режим на работа (°C) 1300
Дължина на нагрятата тръба (мм) 180
Брой тръби 2

[вижте повече] [вижте по-малко]

Вътрешен диаметър на пещта (мм) 38
Вътрешен диаметър на работната тръба (мм) 25
Макс. мощност (W) 2333
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
526 x 422 x 363
Електрозахранване 220- 240 / 50-60Hz, еднофазов

Съдържанието подлежи на промени или поправки