CD - Сушилни

Close all | none


CDLT

Работен температурен диапазон (°C) Околна до 50
Макс. темп. (°C) 50
Температурна стабилност ±1
Равномерно разпределение на температурата ±5
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 610 x 1220
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1720 x 1150 x 1400 (включително монолитна подова стойка)
Trays fitted 14 on 7 levels (two trays per level)
Обща площ на тавата (m2) 5.0
Обем (литри) 454
Тип термодвойка K
Макс. мощност (W) 4500
Електрозахранване 380 V, трифазен 50/60Hz

CDHT

Работен температурен диапазон (°C) Околна +10 до 200
Макс. темп. (°C) 200
Температурна стабилност ±1
Равномерно разпределение на температурата ±5
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 610 x 1220
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1720 x 1150 x 1400 (включително монолитна подова стойка)
Trays fitted 14 on 7 levels (two trays per level)
Обща площ на тавата (m2) 5.0
Обем (литри) 454
Тип термодвойка K
Макс. мощност (W) 9000
Електрозахранване 380 V, трифазен 50/60Hz

Съдържанието подлежи на промени или поправки