CAF 16/38 (механична) - Пещи за изпитване разтопяемостта на въглищна пепел

Изтегляне на техническа информация
Close

Език:

CAF 16/38

Моделът пещи CAF 16/38 е предназначен за изпитване на разтопяемостта на въглищна пепел съгласно стандартите ASTM 1857-04 и BS ISO 540:2008.

CAF 16/38 изисква ръчно наблюдение и запис на точките на преход. В допълнение предлагаме CAF DIGITAL - CAF пещ с автоматично заснемане на цифрови изображения и архивиране чрез използване на съвместим с Windows софтуер.

Стандартни функции

  • To determine coal ash fusibility
  • Suitable for testing to BS ISO 540:2008
  • A single sample may be tested
  • Могат да се провеждат изпитвания до 1600°C
  • User defined temperature ramp
  • Запечатана работна тръба за употреба с безотказен механизъм за контрол на газа за работа с токсични и запалими газови смеси
  • Плъзгащият се и въртящ механизъм на вратата предоставя неограничен достъп за зареждане на пробите
  • Доставя се оборудвана с ръкохватка за пробите, монтажни плочи и инструмент за товарене 
  • Програмирано увеличение до началната температура на изпитването 
  • Reducing gas 50% (v/v) H2 + 50% (v/v) CO2, Oxidising gas CO2, Purge gas CO2

Съдържанието подлежи на промени или поправки