MTT - Пещи за анализ съдържание въглерод14 - тритий

Изтегляне на брошура Изтегляне на техническа информация
Close

Език:

MTT 12/38/850

Този уред използва техники за горене с помощта на катализатор за постигане на чист и прецизен подход към добива на въглерод-14 и органично свързан тритий или "фиксиран" тритий, например тритий, съдържащ се в бетони, стомани и графити както и "свободна вода".

Използва се катализатор, за да се осигури пълно изгаряне на продуктите на термично разлагане. Те се улавят за анализ на течна сцинтилация. Тази техника дава по-голяма гаранция за пълно изгаряне в сравнение с техниките на "мокро окисление" и не позволява оцветено замърсяване на сцинтилационната среда от ботанически проби.

Компютърен контрол позволява дистанционно управление на множество или отделни единици дори в опасни зони.

Стандартни функции

 • 2-зонова тръбна пещ, конфигурирана за улавяне чрез изгаряне на органично свързан въглерод-14 и тритий
 • Голям обем на пробата до 20 мл, който осигурява по-точно определяне
 • Първоначално разработена в партньорство с AEA Technology
 • 2 работни тръби от кварцово стъкло
 • 6 ладийки за изгаряне
 • Три комплекта стъклени барботьори за газ (12 общо)
 • Всички конектори, включително молекулния филтър за улавяне на отпадъчен аерозол
 • Уникален колектор за оптимизация на катализатора
 • 6 катализатора от медна жица
 • 3508P1 20-степенен програмируем уред за контрол на температурата за протоколите от специфичното горене на пробите
 • Температурна защита против прегряване на двете нагреваеми зони 
 • RS485 комуникации и контрол
 • Eurotherm iTools позволяза запазването на софтуера и връщане на протоколите от конкретни проби
 • Без компоненти от пластмаса или каучук, в които тритият може да мигрира 
 • Ръководство за употреба с подробна информация за цялостния процес 

Опции (посочете ги при подаване на поръчка)

 • Допълнителни комплекти барботьори (комплекти от 4 части)
 • Допълнителни комплекти ладийки за горене (комплекти от 6 части)
 • Допълнителни работни тръби 
 • Допълнителен меден катализатор (комплекти от 3)

Съдържанието подлежи на промени или поправки