ABA - Анализатор съдържанието на битум в асфалта

ABA 7/35B

Макс. темп. (°C) 750
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 220 x 350 x 450
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
980 x 600 x 775
Конфигурация Настолни
Тип термодвойка K
Тегло (кг) 120
Макс. мощност (W) 8000

Моля, обърнете внимание:
Сушилнята е с номинална мощност от 8kW за работа при 208/240V, 50/60Hz еднофазен или трифазен ток. Моля, съобщете мрежовото захранване при подаване на поръчка.
Задържащата мощност е приблизително 3kW

Съдържанието подлежи на промени или поправки