Благородни метали

Изискванията за топене и изпитване на благородни метали налагат използването на специално конструирани пещи. Carbolite предлага две специални гами продукти, които отговарят на тези специфични изисквания.

Гамата пещи за купелиране CF  е предназначена за купелиране или пробирно стапяне на благородни метали, което е стандартен метод на изпитване за определяне на чистотата на металите, който позволява прилагането на международно признати критерии.

Тигелните пещи SCF с горно зареждане са специално предназначени за топене на благородни метали. 


Камерни пещи

Application Specific Furnaces

 • CF ‑ Пещи за купелиране 

  CF ‑ Пещи за купелиране 
  • Максимална температура: 1200 °C
  • Обем на камерата: 10 до 43 литра
  • Charge capacity of no. 8 cupels: 15, 24 или 50
  • Charge capacity of no. 6 cupels: 24, 32 или 72
 • SCF ‑ Топилни пещи 

  SCF ‑ Топилни пещи 
  • Максимална температура: 1400�C
  • Капацитет на зареждане: До 8 тигли 120 мм OD x 180 мм високи или до 48 тигли 79 мм OD x 97 мм високи