Сушене

Определение за сушене:

Отстраняването на вода или разтворител в края на даден процес може да се извърши с помощта на сушилня. Някои приложения на сушенето, като например при въглищата, могат да бъдат стриктно определени по стандартни методи за изпитване - например ASTM D2691 – 01, ASTM D2961 – 01a ASTM D2961 – 02, ASTM D2961 – 95a ASTM 3302 / D3302M-10, STM D2013 / D2013M 12, BS 1016-102:2000, BS 1016-1:1973 BS ISO 13909-1:2001 , BS ISO 13909-2:2001

Това най-често се прави с цел да се гарантира, че ще се изгуби само фазата на сушенето и че няма да възникне допълнително топлинно разлагане на пробата.

Трябва винаги да се внимава разтворителят, който се изсушава от пробата, или някоя прахообразна съставка на пробата да не образуват експлозивни смеси в сушилнята или в отработените газове.

Камерите с естествена (свободна) конвекция може да бъдат предпочетени заради намалената вероятност за разбъркване на пробите. От друга страна, конвекцията с помощта на вентилатор може да бъде предпочетена заради подобреното равномерно разпределение на температурата и по-бързия процес на сушене.