Вулканизиране

Определение за вулканизиране:

Нагряването се използва като много ефективно средство за ускоряване процеса на ‘вулканизиране’ на материали като полиуретанови каучуци и пластмаси, платинени силиконови каучуци и епоксидни и други термореактивни смоли, мастила и покрития. Вулканизирането е и техника, използвана при широк набор от повърхностни покрития. Целта в повечето случаи е да се заздрави или да се увеличи омрежването на материала.

Топлината обикновено ускорява процеса на окисляването, полимеризирането или изсушаването. Тя може да се използва и за подпомагане на обезгазяването на смолата чрез намаляване на вискозитета на полученото съединение.

Изработка на калъпи, електронно капсулиране и различни видове обработка на повърхности.