Изпичане

Определение за изпичане:

Това е високотемпературен процес, при който един твърд материал се разпада и се отделя газ, а втори образува твърдо вещество. Това обикновено става при температура, която е под точката на топене на двата материала.

Едно от най-използваните приложения е като една от стъпките в производството на портланд цимент, при която калциевият карбонат (варовик) се изпича при температура около 850°C и се получава калциев оксид (негасена вар) и въглероден диоксид.