Закаляване

Определение за закаляване:

Това е процес на контролирано нагряване и охлаждане на даден материал с цел промяна на микроструктурата му, за да се премахне напрежението в него или да се променят свойствата му като твърдост, якост или ковкост.

Най-честото приложение на този процес е при металите, за да се премахнат напреженията, образували се при студената обработка; няколко от пещите Carbolite са подходящи за тази цел. Също така той се прилага при стъклото, където видът пещ, използвана за това приложение, се нарича „темперна пещ“. Carbolite може да осигури пещи за това приложение, но най-често за целта се използват темперни пещи на газ, а Carbolite не предлага такива.