High Temperature Vertical Tube Furnace - HTRV

Close all | none
HTRV __/40/100

Максимален външен диаметър на помощната тръба (мм) 40
нагреваема дължина (мм) 100

[вижте повече] [вижте по-малко]

Макс. темп. (°C) 1600, 1700, 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
365 x 455 x 455
Furnace weight (kg) 30
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 355
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 890
Control module dimensions H x W x D (mm) 480 x 560 x 500
Control module weight (kg) 50
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 50
Макс. мощност (W) 2000

HTRV __/40/250

Максимален външен диаметър на помощната тръба (мм) 40
нагреваема дължина (мм) 250

[вижте повече] [вижте по-малко]

Макс. темп. (°C) 1600, 1700, 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
515 x 455 x 455
Furnace weight (kg) 40
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 505
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 1040
Control module dimensions H x W x D (mm) 480 x 560 x 500
Control module weight (kg) 50
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 125
Макс. мощност (W) 3000

HTRV __/40/500

Максимален външен диаметър на помощната тръба (мм) 40
нагреваема дължина (мм) 500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Макс. темп. (°C) 1600, 1700, 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
765 x 455 x 455
Furnace weight (kg) 65
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 755
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 1290
Control module dimensions H x W x D (mm) 850 x 560 x 500
Control module weight (kg) 60
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 250
Макс. мощност (W) 6000

HTRV __/70/100

Максимален външен диаметър на помощната тръба (мм) 70
нагреваема дължина (мм) 100

[вижте повече] [вижте по-малко]

Макс. темп. (°C) 1600, 1700, 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
365 x 455 x 455
Furnace weight (kg) 30
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 355
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 890
Control module dimensions H x W x D (mm) 480 x 560 x 500
Control module weight (kg) 50
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 50
Макс. мощност (W) 3000

HTRV __/70/250

Максимален външен диаметър на помощната тръба (мм) 70
нагреваема дължина (мм) 250

[вижте повече] [вижте по-малко]

Макс. темп. (°C) 1600, 1700, 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
515 x 455 x 455
Furnace weight (kg) 40
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 505
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 1040
Control module dimensions H x W x D (mm) 850 x 560 x 500
Control module weight (kg) 60
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 125
Макс. мощност (W) 4800

HTRV __/70/500

Максимален външен диаметър на помощната тръба (мм) 70
нагреваема дължина (мм) 500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Макс. темп. (°C) 1600, 1700, 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
765 x 455 x 455
Furnace weight (kg) 65
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 755
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 1290
Control module dimensions H x W x D (mm) 850 x 560 x 500
Control module weight (kg) 90
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 250
Макс. мощност (W) 8000

HTRV __/100/250

Максимален външен диаметър на помощната тръба (мм) 100
нагреваема дължина (мм) 250

[вижте повече] [вижте по-малко]

Макс. темп. (°C) 1600, 1700, 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
515 x 455 x 455
Furnace weight (kg) 45
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 505
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 1040
Control module dimensions H x W x D (mm) 850 x 560 x 500
Control module weight (kg) 60
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 125
Макс. мощност (W) 6400

HTRV __/100/500

Максимален външен диаметър на помощната тръба (мм) 100
нагреваема дължина (мм) 500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Макс. темп. (°C) 1600, 1700, 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
765 x 455 x 455
Furnace weight (kg) 70
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 755
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 1290
Control module dimensions H x W x D (mm) 850 x 560 x 500
Control module weight (kg) 90
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 250
Макс. мощност (W) 10400

HTRV __/150/250

Максимален външен диаметър на помощната тръба (мм) 150
нагреваема дължина (мм) 250

[вижте повече] [вижте по-малко]

Макс. темп. (°C) 1600, 1700, 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
515 x 580 x 580
Furnace weight (kg) 55
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 505
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 1040
Control module dimensions H x W x D (mm) 850 x 560 x 500
Control module weight (kg) 90
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм)
Макс. мощност (W) 8000

HTRV __/150/500

Максимален външен диаметър на помощната тръба (мм) 150
нагреваема дължина (мм) 500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Макс. темп. (°C) 1600, 1700, 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
765 x 580 x 580
Furnace weight (kg) 80
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 755
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 1290
Control module dimensions H x W x D (mm) 850 x 560 x 500
Control module weight (kg) 90
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм)
Макс. мощност (W) 12000

HTRV __/200/250

Максимален външен диаметър на помощната тръба (мм) 200
нагреваема дължина (мм) 250

[вижте повече] [вижте по-малко]

Макс. темп. (°C) 1600, 1700, 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
515 x 580 x 580
Furnace weight (kg) 70
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 505
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 1040
Control module dimensions H x W x D (mm) 850 x 560 x 500
Control module weight (kg) 90
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм)
Макс. мощност (W) 10000

HTRV __/200/500

Максимален външен диаметър на помощната тръба (мм) 200
нагреваема дължина (мм) 500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Макс. темп. (°C) 1600, 1700, 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
765 x 580 x 580
Furnace weight (kg) 95
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 355
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 890
Control module dimensions H x W x D (mm) 850 x 560 x 500
Control module weight (kg) 90
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм)
Макс. мощност (W) 18500

Моля, обърнете внимание:
- Скоростта на загряване при използване на керамична работна тръба трябва да бъде ограничена до 5°C/мин.
- Further to the depth of the control module 150 mm for the power plugs and other plugs needs to be added
- The power supply is based on 200 – 240 V for 1 phase and 380 – 415 V for 3 phase power
- Minimum uniform length in horizontal furnace with insulation plugs fi tted at 100 °C below max. temperature
Максималната температура при непрекъснат режим на работа е с 100°C по-ниска от максималната температура
- Power supply: a = 1 phase (16A)+N / b = 3 phase (16A)+N / c = 3 phase (32A)+N / d = 3 phase (63A)+N

Съдържанието подлежи на промени или поправки