Vertical Split Tube Furnace - VST / TVS

Close all | none
VST 12/200

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Еднозонна
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 110
нагреваема дължина (мм) 200

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 45
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 350
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 550
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 650
Размери: Външна пещ (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 640 x 500 x 495
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 222 x 370 x 376
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) --
Макс. мощност (W) 1000
Работна мощност (W) 800
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 24

VST 12/300

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Еднозонна
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 110
нагреваема дължина (мм) 300

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 45
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 450
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 650
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 750
Размери: Външна пещ (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 740 x 500 x 495
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 222 x 370 x 376
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) --
Макс. мощност (W) 1500
Работна мощност (W) 850
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 25

VST 12/400

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Еднозонна
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 110
нагреваема дължина (мм) 400

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 45
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 550
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 750
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 850
Размери: Външна пещ (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 840 x 500 x 495
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 222 x 370 x 376
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) --
Макс. мощност (W) 2000
Работна мощност (W) 900
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 44

VST 12/450

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Еднозонна
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 110
нагреваема дължина (мм) 450

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 53
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 600
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 800
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 900
Размери: Външна пещ (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 890 x 500 x 500
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 222 x 370 x 376
Макс. мощност (W) 2250
Работна мощност (W) 1363
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 30

VST 12/600

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Еднозонна
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 110
нагреваема дължина (мм) 600

[вижте повече] [вижте по-малко]

Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) --
Време за загряване (мин) 45
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 750
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 950
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 1050
Размери: Външна пещ (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 1040 x 500 x 495
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 222 x 370 x 376
Макс. мощност (W) 3000
Работна мощност (W) 1100
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 32

VST 12/900

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Еднозонна
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 110
нагреваема дължина (мм) 900

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 45
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 1050
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 1250
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 1350
Размери: Външна пещ (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 1340 x 500 x 675
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 222 x 370 x 376
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) --
Макс. мощност (W) 4500
Работна мощност (W) 1450
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 44

TVS 12/600

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Тризонна
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 110
нагреваема дължина (мм) 600

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 45
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 750
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 950
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 1050
Размери: Външна пещ (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 1040 x 500 x 495
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 570 x 380
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 500
Макс. мощност (W) 3000
Работна мощност (W) 1100
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 34

TVS 12/900

Макс. темп. (°C) 1200
Number of heated zones Тризонна
Размери: Максимален външен диаметър на допълнителната тръба (мм) 110
нагреваема дължина (мм) 900

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 45
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 1050
Дължина на тръбата за ползване във въздух (мм) 1250
Дължина на тръбата за използване с модифицирана атмосфера (мм) 1500
Размери: Външна пещ (вкл. стойка) В x Ш x Д (мм) 1340 x 500 x 675
Размери: Контролен модул В x Ш x Д (мм) 225 x 570 x 380
Дължина на участък с равномерна температура ±5°C (мм) 750
Макс. мощност (W) 4500
Работна мощност (W) 1450
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 64

Моля, обърнете внимание:
- Heat up rate when using an optional ceramic work tube must be limited to 5 °C/min
Скоростта на загряване е измерена до 100°C под максималната, като се използва празна тръба и изолационни тапи
- Равномерна дължина, измерена с монтирани изолационни тапи
- Control box width increases to 570 mm for models with three phase power supply
Максималната температура при непрекъснат режим на работа е с 100°C по-ниска от максималната температура

Съдържанието подлежи на промени или поправки