Split tube furnace up to 1700°C - HTRV-A

Close

Език:

Split tube furnaces, type HTRV-A, can be operated in both a vertical and horizontal position up to 1700°C.

The central bisection of the heating module allows for an easy ­positioning of specimen or firmly installed reaction assemblies. The opening facility of the furnace allows faster cooling of the specimen.

The insulation consists of light, multi-layer fiber material. The standard equipment of the furnaces also include a control TC which is installed in the center of the zone.

Special versions and a comprehensive range of accessories complete our available options.

Примери за приложение

бързо създаване на прототипи, синтез, синтероване, смекчаване, сублимация, annealing, debinding, pyrolyses, дегазиране, карбонизация, метал за леене под налягане (MIM)
, растеж на кристали, сушене, уякчаване, ярък

Стандартни функции

  • Optimized for vertical usage
  • Vacuum equipment available
  • Inert and reactive gas equipment available
  • High grade thermocouple type B
  • Low thermal mass ceramic fibre insulation
  • High quality MoSi2 heating elements in a vertical, hanging position

Опции (посочете ги при подаване на поръчка)

  • Rectangular housing with holes for convection cooling
  • Cascade control
  • Температурна защита против прегряване (препоръчва се за предпазване на ценно съдържание и за работа без надзор)
  • Предлага се гама от усъвършенствани цифрови контролери, многостепенни програматори и уреди за запис на данни. Те могат да бъдат оборудвани с RS232, RS485 или Етернет комуникации

Съдържанието подлежи на промени или поправки