HTR - Тръбни пещи с ротационен реактор 

Close all | none


HTR 11/75

Макс. темп. (°C) 1100
Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1000

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 11
Време за охлаждане с отворен капак (мин.) 15
Размери: Размери на реакционната камера (мм) 75 x 100
Размери: Вместимост на реакционната камера (мл) 50
Размери: Честота на трептене на минута 1 до 8
Размери: Въртене във всяка посока 315�
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) В (при отворена врата) 480 x 1140 x 550
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) при спуснат надолу капак 800 x 1140 x 680
Макс. мощност (W) 1500
Работна мощност (W) 400
Тип термодвойка K
Тегло (кг) 40

HTR 11/150

Макс. темп. (°C) 1100
Максимална непрекъсната работна температура (°C) 1000

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 21
Време за охлаждане с отворен капак (мин.) 15
Размери: Размери на реакционната камера (мм) 150 x 200
Размери: Вместимост на реакционната камера (мл) 700
Размери: Честота на трептене на минута 1 до 8
Размери: Въртене във всяка посока 315�
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) В (при отворена врата) 540 x 1300 x 900
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) при спуснат надолу капак 950 x 1300 x 900
Макс. мощност (W) 3000
Работна мощност (W) 1000
Тип термодвойка K
Тегло (кг) 95

Моля, обърнете внимание:
- Работната мощност е измерена при непрекъсната работна температура

Съдържанието подлежи на промени или поправки