TLD - Сушилни с бързо охлаждане

Close all | none


TLD/3

Макс. темп. (°C) 400
Минимална температура 50
Температурна стабилност ±1
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Време за загряване (мин) 60
Скорост на нагряване/охлаждане (°C/мин.) 4*
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 150 x 150 x 100
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
530 x 370 x 500
рафтове инсталирани / приети 2 / 2
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 1 / 2
Обем (литри) 3
Тегло (кг) 26
Макс. мощност (W) 1000

TLD/28

Макс. темп. (°C) 400
Минимална температура 50
Температурна стабилност ±1
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Време за загряване (мин) 60
Скорост на нагряване/охлаждане (°C/мин.) 4*
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 305 x 305 x 305
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
880 x 675 x 865
рафтове инсталирани / приети 2 / 2
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 20
Обем (литри) 28
Тегло (кг) 95
Макс. мощност (W) 2250

Моля, обърнете внимание:
- Равномерността се измерва в празна камера със затворени отдушници след период на стабилизация
- товаренето на рафтовете става на базата на равномерно разпределено тегло
- *Based upon cooling an empty chamber
- Равномерният обем е по-малък от общия обем на камерата
- Minimum operating temperature is ambient +50°C

Съдържанието подлежи на промени или поправки