LGP - Големи сушилни с общо предназначение

Close all | none
LGP 2/500

Макс. темп. (°C) 250
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 800 x 800 x 800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1300 x 1710 x 1350
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 4 (рафтовите плъзгачи са включени в пакета - рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 200
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 9000

LGP 2/730

Макс. темп. (°C) 250
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 730

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 900 x 900 x 900
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1400 x 1810 x 1450
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 4 (рафтовите плъзгачи са включени в пакета - рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 200
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 10500

LGP 2/1000

Макс. темп. (°C) 250
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 1000

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1000 x 1000 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1500 x 1910 x 1550
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 4 (рафтовите плъзгачи са включени в пакета - рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 200
Тегло (кг) 665
Макс. мощност (W) 12000

LGP 2/1500

Макс. темп. (°C) 250
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 1500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1500 x 1000 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2000 x 1910 x 1550
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 7 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 350
Тегло (кг) 885
Макс. мощност (W) 13500

LGP 2/1750

Макс. темп. (°C) 250
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 1750

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1200 x 1200 x 1200
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1700 x 2110 x 1750
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 5 (рафтовите плъзгачи са включени в пакета - рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 250
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 15800

LGP 2/2160

Макс. темп. (°C) 250
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 2160

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1500 x 1200 x 1200
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2000 x 2110 x 1750
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 7 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 350
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 18000

LGP 2/3370

Макс. темп. (°C) 250
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 3370

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1500 x 1500 x 1500
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2000 x 3010 x 2050
Врати Двойна врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 7 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 350
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 24000

LGP 2/5830

Макс. темп. (°C) 250
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 5830

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1800 x 1800 x 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2300 x 3310 x 2350
Врати Двойна врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 9 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 450
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 35000

LGP 2/8000

Макс. темп. (°C) 250
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 8000

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 2000 x 2000 x 2000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2500 x 3510 x 2550
Врати Двойна врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 0
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) --
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 42000

LGP 2/13820

Макс. темп. (°C) 250
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 13820

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 2400 x 2400 x 2400
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2900 x 3910 x 2950
Врати Двойна врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 0
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг)
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 60000

LGP 4/500

Макс. темп. (°C) 425
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 800 x 800 x 800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1450 x 1820 x 1520
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 4 (по стандарт се доставят плъзгачи за рафтове - рафтовете се предлагат на допълнителна цена)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 200
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 9000

LGP 4/730

Макс. темп. (°C) 425
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 730

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 900 x 900 x 900
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1550 x 1920 x 1620
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 4 (по стандарт се доставят плъзгачи за рафтове - рафтовете се предлагат на допълнителна цена)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 200
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 13500

LGP 4/1000

Макс. темп. (°C) 425
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 1000

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1000 x 1000 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1650 x 2020 x 1720
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 4 (по стандарт се доставят плъзгачи за рафтове - рафтовете се предлагат на допълнителна цена)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 200
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 18000

LGP 4/1500

Макс. темп. (°C) 425
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 1500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1500 x 1000 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2150 x 2620 x 1720
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 7 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 350
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 22500

LGP 4/1750

Макс. темп. (°C) 425
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 1750

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1200 x 1200 x 1200
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1850 x 2820 x 1920
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 5 (рафтовите плъзгачи са включени в пакета - рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 250
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 27000

LGP 4/2160

Макс. темп. (°C) 425
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 3370

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1500 x 1200 x 1200
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2150 x 2820 x 1920
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 7 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 350
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 31500

LGP 4/3370

Макс. темп. (°C) 425
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 3370

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1500 x 1500 x 1500
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2150 x 3120 x 2220
Врати Двойна врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 7 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 350
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 42000

LGP 4/5830

Макс. темп. (°C) 425
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 5830

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1800 x 1800 x 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2450 x 3420 x 2520
Врати Двойна врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 9 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 350
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 48000

LGP 4/8000

Макс. темп. (°C) 425
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 8000

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 60
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 2000 x 2000 x 2000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2650 x 3620 x 2720
Врати Двойна врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 0
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 450
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 54000

LGP 6/500

Макс. темп. (°C) 625
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 75
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 800 x 800 x 800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1450 x 1820 x 1520
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 4 (рафтовите плъзгачи са включени в пакета - рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 200
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 13500

LGP 6/730

Макс. темп. (°C) 625
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 730

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 75
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 900 x 900 x 900
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1550 x 1920 x 1620
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 4 (рафтовите плъзгачи са включени в пакета - рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 200
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 18000

LGP 6/1000

Макс. темп. (°C) 625
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 1000

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 75
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1000 x 1000 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1650 x 2020 x 1720
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 4 (рафтовите плъзгачи са включени в пакета - рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 200
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 24000

LGP 6/1500

Макс. темп. (°C) 625
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 1500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 75
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1500 x 1000 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1650 x 2020 x 1720
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 7 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 350
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 27000

LGP 6/1750

Макс. темп. (°C) 625
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 1750

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 75
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1200 x 1200 x 1200
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1850 x 2820 x 1920
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 5 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 250
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 36000

LGP 6/2160

Макс. темп. (°C) 625
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 1750

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 75
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1500 x 1200 x 1200
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2150 x 2820 x 1920
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 7 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 350
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 40500

LGP 6/3370

Макс. темп. (°C) 625
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 3370

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 75
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1500 x 1500 x 1500
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2150 x 3120 x 2220
Врати Двойна врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 7 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 350
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 48000

LGP 6/5830

Макс. темп. (°C) 625
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 5830

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) 75
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1800 x 1800 x 1800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2450 x 3420 x 2520
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 9 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 450
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 72000

LGP 7/500

Макс. темп. (°C) 700
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 800 x 800 x 800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1450 x 1820 x 1520
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 4 (рафтовите плъзгачи са включени в пакета - рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 200
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 18000

LGP 7/730

Макс. темп. (°C) 700
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 730

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 900 x 900 x 900
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1550 x 1920 x 1620
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 4 (рафтовите плъзгачи са включени в пакета - рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 200
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 24000

LGP 7/1000

Макс. темп. (°C) 700
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 1000

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1000 x 1000 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1650 x 2020 x 1720
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 4 (рафтовите плъзгачи са включени в пакета - рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 200
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 30000

LGP 7/1500

Макс. темп. (°C) 700
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 1500

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1500 x 1000 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
2150 x 2620 x 1720
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 7 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 350
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 36000

LGP 7/1750

Макс. темп. (°C) 700
Минимална температура Околна +35
Обем (литри) 1750

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @250°C
Време за загряване (мин) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1200 x 1200 x 1200
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1850 x 2820 x 1920
Врати Единична врата
рафтове инсталирани / приети 0 / 5 (рафтовите плъзгачи и рафтовете се предлагат срещу допълнително заплащане)
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 50 / 250
Тегло (кг) --
Макс. мощност (W) 48000

Моля, обърнете внимание:
- Равномерността се измерва в празна камера със затворени отдушници след период на стабилизация
- товаренето на рафтовете става на базата на равномерно разпределено тегло
- Minimum operating temperature is approximately ambient +35°C
- Максимална мощност и време за загряване при 240V захранване
- Равномерният обем е по-малък от общия обем на камерата

Съдържанието подлежи на промени или поправки