HT - Индустриални сушилни за висока температура 

Close all | none












HT4/28

Макс. темп. (°C) 400
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 28

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Време за загряване (мин) 60
Време за възстановяване (в минути) 10
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 305 x 305 x 305
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
880 x 675 x 885
рафтове инсталирани / приети 2 / 2
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 20
Макс. мощност (W) 1000

HT4/95

Макс. темп. (°C) 400
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 94

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Време за загряване (мин) 60
Време за възстановяване (в минути) 10
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 455 x 455 x 455
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1010 x 880 x 1120
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 30
Макс. мощност (W) 3000

HT4/220

Макс. темп. (°C) 400
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 227

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Време за загряване (мин) 60
Време за възстановяване (в минути) 10
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1160 x 1030 x 1280
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 25 / 50
Макс. мощност (W) 3000

HT4/350

Макс. темп. (°C) 400
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 343

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Време за загряване (мин) --
Време за възстановяване (в минути) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 700 x 700 x 700
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1665 x 1710 x 1200
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 25 / 50
Макс. мощност (W)

HT5/28

Макс. темп. (°C) 500
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 28

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Време за загряване (мин) 60
Време за възстановяване (в минути) 16
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 305 x 305 x 305
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
880 x 675 x 885
рафтове инсталирани / приети 2 / 2
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 20
Макс. мощност (W) 2000

HT5/95

Макс. темп. (°C) 500
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 94

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Време за загряване (мин) 60
Време за възстановяване (в минути) 16
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 455 x 455 x 455
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1010 x 880 x 1120
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 30
Макс. мощност (W) 3000

HT5/220

Макс. темп. (°C) 500
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 227

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Време за загряване (мин) 60
Време за възстановяване (в минути) 16
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1160 x 1030 x 1280
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 25 / 50
Макс. мощност (W) 4500

HT5/350

Макс. темп. (°C) 500
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 343

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Време за загряване (мин) --
Време за възстановяване (в минути) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 700 x 700 x 700
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1665 x 1710 x 1200
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 25 / 50
Макс. мощност (W)

HT6/28

Макс. темп. (°C) 600
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 28

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Време за загряване (мин) 75
Време за възстановяване (в минути) 20
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 305 x 305 x 305
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
880 x 675 x 885
рафтове инсталирани / приети 2 / 2
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 20
Макс. мощност (W) 2000

HT6/95

Макс. темп. (°C) 600
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 94

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Време за загряване (мин) 70
Време за възстановяване (в минути) 20
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 455 x 455 x 455
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1010 x 880 x 1120
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 30
Макс. мощност (W) 4500

HT6/220

Макс. темп. (°C) 600
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 227

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Време за загряване (мин) 90
Време за възстановяване (в минути) 20
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1160 x 1030 x 1280
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 25 / 50
Макс. мощност (W) 6000

HT6/350

Макс. темп. (°C) 600
Минимална температура Околна +50
Обем (литри) 343

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0
Време за загряване (мин) --
Време за възстановяване (в минути) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 700 x 700 x 700
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1665 x 1710 x 1200
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 25 / 50
Макс. мощност (W) 9000

Моля, обърнете внимание:
- Равномерността се измерва в празна камера със затворени отдушници след период на стабилизация
- товаренето на рафтовете става на базата на равномерно разпределено тегло
Минималната работна температура е приблизително температурата на околната среда +60°C
- Равномерният обем е по-малък от общия обем на камерата

Съдържанието подлежи на промени или поправки