HTCR - Сушилни за чисто помещение при висока температура

Close all | noneHTCR4/28

Макс. темп. (°C) 400
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 28

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 50
Време за възстановяване (в минути) 10
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 305 x 305 x 305
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
880 x 675 x 885
рафтове инсталирани / приети 2 / 2
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 20
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 1000

HTCR4/95

Макс. темп. (°C) 400
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 94

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 90
Време за възстановяване (в минути) 10
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 455 x 455 x 455
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1010 x 810 x 1120
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 30
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 3000

HTCR4/220

Макс. темп. (°C) 400
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 227

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 75
Време за възстановяване (в минути) 16
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1160 x 1030 x 1280
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 50
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 3000

HTCR4/500

Макс. темп. (°C) 400
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 510

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) --
Време за възстановяване (в минути) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 800 x 800 x 800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1305 x 1115 x 1450
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) --
Конфигурация Стоящи на пода
Макс. мощност (W) 7500

HTCR4/1000

Макс. темп. (°C) 400
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 1000

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) --
Време за възстановяване (в минути) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1000 x 1000 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1310 x 1530 x 1635
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) --
Конфигурация Стоящи на пода
Макс. мощност (W) 12000

HTCR5/28

Макс. темп. (°C) 500
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 28

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 75
Време за възстановяване (в минути) 16
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 305 x 305 x 305
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
880 x 675 x 885
рафтове инсталирани / приети 2 / 2
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 20
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 2000

HTCR5/95

Макс. темп. (°C) 500
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 94

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 110
Време за възстановяване (в минути) 16
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 455 x 455 x 455
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1010 x 810 x 1120
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 30
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 3000

HTCR5/220

Макс. темп. (°C) 500
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 227

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 105
Време за възстановяване (в минути) 16
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1160 x 1030 x 1280
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 50
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 4500

HTCR5/500

Макс. темп. (°C) 500
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 510

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) --
Време за възстановяване (в минути) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 800 x 800 x 800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1305 x 1155 x 1450
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 20
Конфигурация Стоящи на пода
Макс. мощност (W) 9000

HTCR5/1000

Макс. темп. (°C) 500
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 1000

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) --
Време за възстановяване (в минути) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1000 x 1000 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1310 x 1530 x 1635
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 30
Конфигурация Стоящи на пода
Макс. мощност (W) 15000

HTCR6/28

Макс. темп. (°C) 600
Минимална температура Околна +60°C
Обем (литри) 28

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 110
Време за възстановяване (в минути) 20
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 305 x 205 x 305
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
880 x 675 x 885
рафтове инсталирани / приети 2 / 2
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 50
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 2000

HTCR6/95

Макс. темп. (°C) 600
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 94

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 110
Време за възстановяване (в минути) 20
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 455 x 455 x 455
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1010 x 810 x 1120
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 10 / 20
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 4500

HTCR6/220

Макс. темп. (°C) 600
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 227

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) 120
Време за възстановяване (в минути) 20
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 610 x 610 x 610
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1160 x 1030 x 1280
рафтове инсталирани / приети 3 / 4
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) 15 / 30
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 6000

HTCR6/500

Макс. темп. (°C) 600
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 510

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) --
Време за възстановяване (в минути) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 800 x 800 x 800
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1305 x 1155 x 1450
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) --
Конфигурация Стоящи на пода
Макс. мощност (W) 12000

HTCR6/1000

Макс. темп. (°C) 600
Минимална температура Околна+60
Обем (литри) 1000

[вижте повече] [вижте по-малко]

Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 250°C
Време за загряване (мин) --
Време за възстановяване (в минути) --
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 1000 x 1000 x 1000
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
1310 x 1530 x 1635
рафтове инсталирани / приети 3 / 5
Товарене на рафтовете, единично / общо (кг) --
Конфигурация Стоящи на пода
Макс. мощност (W) 15000

Моля, обърнете внимание:
- товаренето на рафтовете става на базата на равномерно разпределено тегло
Минималната работна температура е приблизително температурата на околната среда +60°C
- The uniform volume is smaller than the overall chamber volume
- Максималната мощност и време за загряване са на базата на захранване от 240V

Съдържанието подлежи на промени или поправки