Персонализирани сушилни

Examples of Customised Ovens

Even with one of the most varied and extensive ranges of furnaces and ovens available, there are still occasions when a standard design simple does not meet a user’s precise requirements. That is when the real advantage in dealing direct with the manufacturer becomes clear. Especially a manufacturer, who has the breadth and experience that Carbolite possess.

We can easily quote modifications or even custom built products. It may be something as simple as needing one of our standard products just a little larger or smaller, or to reach a higher temperature.

Alternatively it may be a design that is required for a standard test method or to work within standards compliant regimes such as AMS 2750E or Nadcap for heat treatment applications.

In these situations Carbolite has the experience and skills to modify our standard designs or engineer bespoke solutions in order to achieve the appropriate levels of compliance.

If you cannot see precisely what you need in our standard range simply get in touch.

Below are some examples showing the type of modifications that are available in products with an operating temperature that is is less than 750°C.

 


LHT Лабораторна сушилня за висока температура със зареждач на пробата по желание на клиента

Тази LHT лабораторна сушилня за висока температура с вместимост 120 литра е снабдена с персонализирана тава за зареждане на пробите, която позволява пъхване на пробите в камерата без отваряне на вратата.

Това свежда до минимум загубата на топлина и значително ускорява възстановяването на температурата в сушилнята след влагане на пробите. Предлагат се много модификации на тази концепция за задоволяване изискванията на специфични потребителски приложения.


Трикамерна сушилна система

Интегрирана система от три сушилни, предназначена за топлинна обработка в съответствие с MS 2750E клас 2 (±5°C) контролно-измервателни уреди тип D.

Тази система бе изработена за производител на контролни уреди за електронен двигател и горивна система за самолетни двигатели.

Всяка от камерите, които са разположени в обща рамка, има максимална температура от 300°C, отделен уред за контрол на температурата и въздушен поток с вентилаторна конвекция.

Камерите имат общо шестканално UKAS калибрирано цифрово устройство за записване на таблици с етернет комуникации.


Персонализирана HTMA 6/350 с последващо горене 

600°C HTMA Сушилня с модифицирана атмосфера за висока температура с обем от 350 литра и доизгаряне при висока температура за приложение при ядрени изследвания.

Контролер на масовия поток управлява потока от инертен газ и технологичният цикъл се записва с помощта на безхартийно устройство за запис на таблици или цифрово устройство за извличане на данни (DAQ). 

Всички системи имат пълна сигнализация и защита срещу прегряване за основната камера и за камерата за доизгаряне.


Сушилня с предно и горно зареждане за нефтохимически изследвания

Тази 250°C сушилня с вентилаторна конвекция и предно зареждане е една от няколкото такива, произведени за топлинно изпитване на сондажи за нефтохимическата индустрия.


Модифицирана GP450A сушилня за ползване в чисто помещение клас 3

Базирана на GP 450A Сушилня с общо предназначение, тази 300°C сушилня с обем 450 литра е модифицирана, за да позволи работа в среда  ISO 14644 клас 3 чисто помещение.

Въздухът се изтегля от вътрешността на чистото помещение, циркулира вътре в сушилнята и после се изпуска във външната среда извън помещението. 

Сушилнята се използва за сушене на материали, които се използват в производството на синтетични костни присадки.


400°C Сушилня с преминаване по поръчка на клиента за ползване в чисто помещение клас 3

Сушилня по поръчка на клиента, която преминава през стената на чисто помещение в съответствие с ISO14644 клас 3, с която работи производител на медицинско оборудване.

Може да нагрява до 400°C със стабилност по-добра от ±1°C при стабилно състояние с равномерно разпределение на температурата по-добро от ±5°C вътре в камерата, която е с дължина от почти 1 метър. Това се постига чрез използването на тризонова система за управление.

Тази сушилня се използва за топлинна обработка на съдови стентове, които се носят на шпиндели, които се държат в специално изработена ситема за управление на товара.


GPC 12/36 Пещ с каталитично последващо изгаряне

Тази GPC12/36 камерна пещ с общо предназначение е снабдена с камера за каталитично доизгаряне. Тя е предназначена за доизгаряне на продукти на горенето, генерирани от полиетилен в пробата за изпитване.

Тази 36-литрова пещ е една от няколкото камерни пещи, към които са добавени камери за доизгаряне, за преработка на газовете, които обикновено се изпускат през комина. Стандартният 1200°C модел GPC е температурно ограничен, за да защити катализатора от повреда.

Основната камера както и камерата за доизгаряне имат контролери за защита срещу прегряване. С ръчен превключвател може да се избира висок и нисък добив.


Сушилня, изработена по желание на клиента за силикон хидрогел контакни лещи

Сушилня с модифицирана атмосфера за партиден процес с максимална температура от 200°C и дизайн, оптимизиран за втвърдяване на силикон хидрогел контактни лещи.

Предупредителна светлина показва дали технологичният цикъл протича или е завършил. Синхронизираното продухване и доставки на технологичен газ под контрола на програмируем контролер се допълват от възможността да се насочи проба на камерната атмосфера към монитор на кислород.

Отделен термостат против прегряване защитава камерата и нейния товар в случай на повреда на основния контролер.

Сушилнята е боядисана в предпочитани от клиента цветове.


300°C Сушилни за предварително подгряване на термопластични материали

Тази сушилня за предварително подгряване на термопластични материали е предназначена за ползване заедно със сушилня за вакуумно формоване.

С максимална температура от 300°C, тази сушилня се използва за предварително подгряване на термопластични листи преди да бъдат подложени на вакуумно формоване. Както сушилните за вакуумно формоване, този модел често се използва за производството на протезни крайници.


Сушилня за вакуумно формоване на термопластични материали

Тази сушилня за вакуумно формоване е предназначена за термоформоване на термопластични листи, като се използва метода на вакуумно формоване, при който предварително нагрят пластмасов лист се полага върху дадена форма. Те се нагряват още, докато листа придобие формата на калъпа. Този процес често се използва при производството на протезни крайници.


GP200B Система от две сушилни с общо предназначение

Изработена за авиокосмическа компания, тази система включва система от две GP220B сушилни с общо предназначение. Двете сушилни са събрани в един корпус с монолитна подова стойка.

Всяка от сушилните има свой собствен термостат за защита срещу прегряване и вентилатор за извеждане, който извежда въздуха през монтиран отгоре комин.

Двете камери имат общо многоканално цифрово устройство за запис на таблици.


Линейна пещ с четири ленти

Обикновено работеща при температури от 500°C до 1250°C, тази пещ с четири платна се използва за закаляване на платинени проводници.

Пещта има тризонов контрол на температурата, като всяка зона има отделна защита срещу прегряване.

Отделни контролери на работния процес доставят инертен газ до всяко платно.


300°C конвейерна сушилня за нагряване на алуминиеви заготовки 

Тази 300°C конвейерна сушилня е предназначена за предварително нагряване на алуминиеви заготовки в рамките на производствена линия за автоматизирано производство на алуминиеви профили.

След нагряването робот прехвърля заготовките към следващия процес в производствения цикъл.