nanodac

Close all | nonenanodac Record Only

Технология на управление Тази версия на нанодак няма функцията за контрол на температурата и трябва да се използва в комбинация с температурен контролер
Дисплей 320px x 240px (3,5") VGA цветен екран
Управление 4 бутона за управление
Основни функции Безхартийно устройство за записване на таблици или устройство за извличане на цифрови данни (DAC)
Канали 4 канала (плюс 14 виртуални канала за математически изчисления, броячи и т.н.)
Капацитет 50MB вътрешна флаш памет или 8GB USB карта с памет
Допълнителни функции Записващ формат UHH (патентован, защитен формат на Eurotherm) или CSV
Комуникации USB и FTP по Етернет
Звукова сигнализация 2 на канал от: абсолютни стойности високо-ниско, отклонение високо-ниско, отклонение, темп на промяна
Размери В x Ш (мм) 96 x 96 (1/4 DIN)
Конфигурация За монтаж върху панела

nanodac Record / Control

Технология на управление PID (пропорционален - интегрален – диференциален) контрол на задание
Дисплей 320px x 240px (3,5") VGA цветен екран
Управление 4 бутона за управление
Основни функции Безхартийно устройство за записване на таблици или устройство за извличане на цифрови данни (DAC)
Канали 4 канала (плюс 14 виртуални канала за математически изчисления, броячи и т.н.)
Капацитет 50MB вътрешна флаш памет или 8GB USB карта с памет
Допълнителни функции Записващ формат UHH (патентован, защитен формат на Eurotherm) или CSV
Комуникации USB и FTP по Етернет
Звукова сигнализация 2 на канал от: абсолютни стойности високо-ниско, отклонение високо-ниско, отклонение, темп на промяна
Размери В x Ш (мм) 96 x 96 (1/4 DIN)
Конфигурация За монтаж върху панела

nanodac Record / Programmer

Технология на управление До 100 програми, съхранявани локално, всяка от тях с до 25 степени, дистанционен достъп до 200 програми посредством FTP или USB карта памет.
Дисплей 320px x 240px (3,5") VGA цветен екран
Управление 4 бутона за управление
Основни функции Безхартийно устройство за записване на таблици или устройство за извличане на цифрови данни (DAC)
Канали 4 канала (плюс 14 виртуални канала за математически изчисления, броячи и т.н.)
Капацитет 50MB вътрешна флаш памет или 8GB USB карта с памет
Допълнителни функции Записващ формат UHH (патентован, защитен формат на Eurotherm) или CSV
Комуникации USB и FTP по Етернет
Звукова сигнализация 2 на канал от: абсолютни стойности високо-ниско, отклонение високо-ниско, отклонение, темп на промяна
Размери В x Ш (мм) 96 x 96 (1/4 DIN)
Конфигурация За монтаж върху панела

Съдържанието подлежи на промени или поправки