3508 програмируеми контролери

Close all | none3508 P1 Programmable Controller

Технология на управление PID програмируем контролер с възможност за запазване и извикване на 1 програма
Основни функции Единична програма с до 20 степени, всяка от които може да бъде ramp, step or dwell
Допълнителни функции Gain scheduling (matching PID term to set-point)
Управление 4 бутона за управление
Звукова сигнализация Високо-ниско отклонение, повреда на сензора, спиране на процес или елемент
Комуникации Опционален RS232 или RS485
Размери В x Ш (мм) 92 x 45 (1/8 DIN)
Конфигурация За монтаж върху панела

3508 P10 Programmable Controller

Технология на управление PID програмируем контролер с възможност за запазване и извикване на до 10 програми
Основни функции 10 програми с до 500 степени, всяка от които може да е ramp, step or dwell
Допълнителни функции Gain scheduling (matching PID term to set-point)
Управление 4 бутона за управление
Звукова сигнализация Високо-ниско отклонение, повреда на сензора, спиране на процес или елемент
Комуникации Опционален RS232 или RS485
Размери В x Ш (мм) 92 x 45 (1/8 DIN)
Конфигурация За монтаж върху панела

3508 P25 Programmable Controller

Технология на управление PID програмируем контролер с възможност за запазване и извикване на до 25 програми
Основни функции Единична програма с до 20 степени, всяка от които може да бъде ramp, step or dwell
Допълнителни функции Gain scheduling (matching PID term to set-point)
Управление 4 бутона за управление
Звукова сигнализация Високо-ниско отклонение, повреда на сензора, спиране на процес или елемент
Комуникации Опционален RS232 или RS485
Размери В x Ш (мм) 92 x 45 (1/8 DIN)
Конфигурация За монтаж върху панела

Съдържанието подлежи на промени или поправки