3508 програмируеми контролери

Close

Език:

Контролерът 3508P1 предоставя програмируем контрол на температурата, като използва до 20 степени. Всяка от тях може да бъде определена като степен за достигане на зададена температура, за задържане на температурата и за охлаждане.

Контролерът 3508P10 разполага с всички функции на 3508P1 и допълнителната способност да запазва до 10 програми с общо 50 налични степени.

Контролерът  3508P25 разполага с всички функции на 3508P1 и допълнителната способност за запазва до 25 програми с 100 налични степени.

Стандартни функции

  • Многолинеен цифров и буквено-цифров дисплей
  • Навигация посредством 4 бутона за натискане
  • Едновременно показване на зададената и действителната температура
  • Предупреждение за висока и ниска температура 
  • Прозрачен дисплей, извеждащ степента и вида на активната програма
  • Контролерът е монтирано върху панел устройство с прозрачен LED дисплей

Опции (посочете ги при подаване на поръчка)

  • Опционална температурна защита срещу прегряване чрез добавянето на вторичен контролер
  • Опционални комуникации чрез RS232 или RS485
  • Optional cascade (load-sensor) temperature control
  • Опционално управление на допълнителни устройства като електромагнитни вентили или ключалки чрез извеждане на резултати

Съдържанието подлежи на промени или поправки