301 стандартни контролери

Изтегляне на техническа информация
Close

Език:

Carbolite 301 PID контролер с функция за задание
Алгоритъмът за пропорционално-интегрален контрол, използван при контролер 301 е предназначен да постигне зададената температура възможно най-бързо с минимално превишение.


Стандартни функции

  • Стандартният контролер, монтиран на повечето лабораторни пещи и сушилни
  • Прецизен PID (Пропорционален - Интегрален - Диференциален) контрол
  • Голям прозрачен, осветен екран, показващ температурата 
  • Контролерът е покрит от гладък, лесен за почистване мембранен панел 

Опции (посочете ги при подаване на поръчка)

  • Optional over-temperature protection with a variable set point to protect either the furnace or load; selection of this option provides an additional independent thermocouple and protection circuit
  • RS232 комуникации, позволяващи на единичен контролер да си комуникира с персонален компютър

Technical details


The 301 furnace controller provides precise PID (Proportional Integral Derivative) control meaning that ramp rates and set points are very closely followed.

Съдържанието подлежи на промени или поправки