2132 допълнителен контролер

2132 Controller

Технология на управление Цифров PID (пропорционален - интегрален – диференциален) контролер
Дисплей Зелен LED цифров
Управление 4 бутона за управление
Основни функции Конфигуриран или за температурна защита срещу прегряване, или като обикновен контролер с рампа за задание
Конфигурация За монтаж върху панела
Размери В x Ш (мм) 35 x 78 (1/32 DIN)

Съдържанието подлежи на промени или поправки