RHF -Камерни пещи за висока температура

Close all | none
RHF 14/3

Макс. темп. (°C) 1400
Обем (литри) 3

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 33
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 120 x 120 x 205
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) В (при отворена врата) 655 x 435 x 610 (905)
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 4500
Работна мощност (W) 1900
Тип термодвойка R
Тегло (кг) 42
Необходимо захранване на фаза Single phase 200-240V 30A, 380-415V 2 phase 15A

RHF 14/8

Макс. темп. (°C) 1400
Обем (литри) 8

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 22
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 170 x 170 x 270
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) В (при отворена врата) 705 x 505 x 675 (990)
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 8000
Работна мощност (W) 3200
Тип термодвойка R
Тегло (кг) 64
Необходимо захранване на фаза Single phase 200-240V 50A, 380-415V 2 phase + N 25A

RHF 14/15

Макс. темп. (°C) 1400
Обем (литри) 15

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 35
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 220 x 220 x 310
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) В (при отворена врата) 810 x 690 x 780 (1105)
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 10000
Работна мощност (W) 2900
Тип термодвойка R
Тегло (кг) 125
Необходимо захранване на фаза Еднофазов 200-240V 62A, 380-415V трифазов + N 22A, 200-220V трифазов делта 38A

RHF 14/35

Макс. темп. (°C) 1400
Обем (литри) 35

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 38
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 250 x 300 x 465
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) В (при отворена врата) 885 x 780 x 945 (1245)
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 16000
Работна мощност (W) 6000
Тип термодвойка R
Тегло (кг) 179
Необходимо захранване на фаза 380-415 3 phase + N 35A, 200-220V 3 phase delta 60A, 440-480V 3 phase no N 35A

RHF 15/3

Макс. темп. (°C) 1500
Обем (литри) 3

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 45
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 120 x 120 x 205
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) В (при отворена врата) 655 x 435 x 610 (905)
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 4500
Работна мощност (W) 2000
Тип термодвойка R
Тегло (кг) 46
Необходимо захранване на фаза 220-240V single phase 36A, 380-415V, 2 phasse + N, 18A

RHF 15/8

Макс. темп. (°C) 1500
Обем (литри) 8

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 40
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 170 x 170 x 270
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) В (при отворена врата) 705 x 505 x 675 (990)
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 8000
Работна мощност (W) 3500
Тип термодвойка R
Тегло (кг) 61
Необходимо захранване на фаза 380-415V single phase 17.5, 200-220 3 phase delta 30A, 200-208V 3 phase + delta 38A, 380-415V 3 phase delta 17.5A

RHF 15/15

Макс. темп. (°C) 1500
Обем (литри) 15

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 46
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 220 x 220 x 310
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) В (при отворена врата) 810 x 690 x 780 (1105)
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 10000
Работна мощност (W) 3000
Тип термодвойка R
Тегло (кг) 125
Необходимо захранване на фаза 200-240V еднофазен 75A, 380-415V трифазен + N 25A, 230-240V трифазен delta 43A,

RHF 15/35

Макс. темп. (°C) 1500
Обем (литри) 35

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 46
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 250 x 300 x 465
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) В (при отворена врата) 885 x 780 x 945 (1245)
Конфигурация Стоящи на пода
Макс. мощност (W) 16000
Работна мощност (W) 6200
Тип термодвойка R
Тегло (кг) 178
Необходимо захранване на фаза 380 - 415 3 phase + N 35A, 440-480V 3 phase no N 60A, 380-415V 3 phase no N 35A, 440-480 3 phase + N 35A

RHF 16/3

Макс. темп. (°C) 1600
Обем (литри) 3

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 42
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 120 x 120 x 205
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) В (при отворена врата) 655 x 435 x 610 (905)
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 4500
Работна мощност (W) 2300
Тип термодвойка R
Тегло (кг) 42
Необходимо захранване на фаза 200-240V еднофазен 36A, 380-415V двуфазен + N 18A, 200-240V трифазен delta 30A

RHF 16/8

Макс. темп. (°C) 1600
Обем (литри) 8

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 35
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 170 x 170 x 270
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) В (при отворена врата) 705 x 505 x 675 (990)
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 8000
Работна мощност (W) 4000
Тип термодвойка R
Тегло (кг) 61
Необходимо захранване на фаза 380-415V 3 phase + N 18A, 220-240V 3 phase delta 29A, 200-208V 3 phasse delta 34A, 380-415V 3 phase no N 18A, 440-480V 3 phase no N 18A

RHF 16/15

Макс. темп. (°C) 1600
Обем (литри) 15

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 58
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 220 x 220 x 310
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) В (при отворена врата) 810 x 690 x 780 (1105)
Конфигурация Настолни
Макс. мощност (W) 10000
Работна мощност (W) 3500
Тип термодвойка R
Тегло (кг) 140
Необходимо захранване на фаза 220-240V single phase 73A, 380-415V 3 phase + N 25A, 200-240V 3 phase delta 42A, 440-480V 3 phase + N 25A

RHF 16/35

Макс. темп. (°C) 1600
Обем (литри) 35

[вижте повече] [вижте по-малко]

Време за загряване (мин) 113
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 250 x 300 x 465
Размери: Външни В x Ш x Д (мм) В (при отворена врата) 1530 x 900 x 1020 (1885)
Конфигурация Стоящи на пода
Макс. мощност (W) 16000
Работна мощност (W) 7000
Тип термодвойка R
Тегло (кг) 270
Необходимо захранване на фаза 380-415V 3 phase + N 40A, 220-240V 3 phase delta 62A, 380-415 3 phase no N 37A, 440-480V 3 phase + N 40A

Моля, обърнете внимание:
Максималната температура при непрекъснат режим на работа е с 100°C по-ниска от максималната температура
Скоростта на загряване е измерена до 100°C под максималната с помощта на празна камера
- Работната мощност е измерена при непрекъсната работна температура

Съдържанието подлежи на промени или поправки