ABF - Пещи за опепеляване и последващо горене 

Close all | none

ABF 8/28

Макс. темп. (°C) 800
Максимална непрекъсната работна температура (°C) 700
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 210 x 290 x 445
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
980 x 600 x 750
Размери: височина до върха на комина (мм) 1150
Конфигурация Настолни
Обем (литри) 28
Макс. мощност (W) 8000
Работна мощност (W) 3828
Тип термодвойка K
Тегло (кг) 120

Моля, обърнете внимание:
Работната мощност е измерена при 500°C
Скоростта на загряване е измерена до 100°C под максималната, при празна камера

Съдържанието подлежи на промени или поправки