CDF - Зъботехнически пещи

CDF 15/1C

Макс. темп. (°C) 1530
Време за загряване (мин) 126
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 80 x 90 x 150
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
655 x 385 x 535
Обем (литри) 1
Макс. мощност (W) 3100
Работна мощност (W) 1145
Тегло (кг) 42

Съдържанието подлежи на промени или поправки