VMF - Пещи за летлива материя

Close all | none


VMF/ASTM

Макс. темп. (°C) 1000
Тип зареждане отгоре

[вижте повече] [вижте по-малко]

Максимална температура при непрекъснат режим на работа (°C) 900
Размери: Вътрешен диаметър x Дълбочина (мм) 50 x 100
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
330 x 410 x 300
Макс. мощност (W) 950
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 9
Електрозахранване 220 - 240V, 50 - 60Hz, еднофазов и неутрално захранване със защитно заземяване, 4A

VMF 10/6

Макс. темп. (°C) 1000
Тип Зареждане отпред

[вижте повече] [вижте по-малко]

Максимална температура при непрекъснат режим на работа (°C) 900
Време за загряване (мин) 20 до 900°C
Размери: Вътрешни В x Ш x Д (мм) 100 x 210 x 260
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
655 x 435 x 610
Макс. мощност (W) 3000
Тип термодвойка K
Тегло (кг) 47
Електрозахранване 220 - 240V, 50-60Hz, еднофазов, 13A

Съдържанието подлежи на промени или поправки