VMF - Пещи за летлива материя

Close

Език:

Пещите VMF са специално създадени за изпитване на летливите вещества на въглищата.

Стандартни функции

 • VMF / ASTM за изпитване на ASTM D3175-11
 • VMF / ASTM complete with crucible, lid and holder
 • VMF 10/6 за изпитване на стандарта ISO 562:2010
 • VMF 10/6 врата, която се отваря успоредно на пеща
 • VMF 10/6 calibration ports to enable unsheathed thermocouple to be positioned below each crucible

Опции (посочете ги при подаване на поръчка)

 • Предлагат се допълнителни тигли и капаци
 • стойка за 4 тигли с ръкохватка за товаране (за VMF 10/6)
 • рафт за 9 тигли с ръкохватка за зареждане (за VMF 10/6)
 • Температурна защита срещу прегряване 
 • Цифрови комуникации или nanodac безхартийно устройство за записване на таблици за осигуряване на документални доказателства за процудурата по изпитване (за VMF 10/6)
 • Optional calibrated thermocouple probe with digital indicator (for VMF 10/6)

Опции за контрол

Съдържанието подлежи на промени или поправки