SNF - Пещи за определяне индекса на набъбване на въглищата

SNF

Макс. темп. (°C) 900
Максимална температура при непрекъснат режим на работа (°C) 850
Външна височина на тигела (мм) 26
Външен диаметър на тигела (мм) 41
Вътрешен диаметър на тигела в основата (мм) 11
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
330 x 410 x 300
Тип термодвойка K
Макс. мощност (W) 800
Електрозахранване 220V - 240V, 50-60Hz, еднофазов и неутрален, със защитно заземяване
Тегло (кг) 26

Съдържанието подлежи на промени или поправки