MFS - Сушилни за минимално свободно пространство

MFS/1

Макс. темп. (°C) 210
Температурна стабилност ±0.5
Равномерно разпределение на температурата ±5.0 @ 210°C
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 25* x 195 x 290 (* намалено до 22 mm под термодвойката)
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
185 x 490 x 450
Обем (литри) 1.4

Моля, обърнете внимание:
- Равномерността се измерва в празна камера със затворени отдушници след период на стабилизация

Съдържанието подлежи на промени или поправки