MFS - Сушилни за минимално свободно пространство

Close all | none

MFS/1

Max temp (°C) 210
Temp stability (°C) ±0.5
Temp uniformity (°C) ±5.0 @ 210°C
Размери: вътрешни В x Ш x Д (мм) 25* x 195 x 290 (* намалено до 22 mm под термодвойката)
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
185 x 490 x 450
Обем (литри) 1.4

Моля, обърнете внимание:
- Равномерността се измерва в празна камера със затворени отдушници след период на стабилизация

Съдържанието подлежи на промени или поправки