MFS - Сушилни за минимално свободно пространство

Изтегляне на брошура Изтегляне на техническа информация
Close

Език:

Сушилнята за минимално свободно пространство MFS се използва за сушене на въглища и кокс, за методи на изпитване BS ISO 687:2010 "Твърди минерални горива  - Кокс - Определяне на наличието на влага" и BS ISO 11722:2013 "Твърди минерални горива - Антрацит - Определяне на наличието на влага".


Предлага се опционална сушилня за използване с модела MFS, което позволява поддържането на проби при атмосфера със сух азот.

Стандартни функции

  • За определяне наличието на влага във въглища и кокс чрез сушене в азотна атмосфера
  • Нагрява се посредством  нагревателни елементи със съпротивление, вградени в огнеупорна керамична плоча
  • Устойчива на корозия алуминиева камера с добро равномерно разпределение на температурата
  • Врата със странични панти, с херметично уплътнение, с която можете да боравите лесно с една ръка
  • Разходомери за следене на газопотока и ненарушимостта на херметизацията на камерата

Опции (посочете ги при подаване на поръчка)

  • Сушилня от заварена стомана с врата с бързо отваряне и входен и изходен отвор за газ
  • Предлага се и MFS, конфигуриран за ASTM 3173-03
  • Предлагат се и модели за алтернативни захранващи напрежения

Съдържанието подлежи на промени или поправки