CAF 16/38 (механична) - Пещи за изпитване разтопяемостта на въглищна пепел

Close all | none

CAF-16/38

Max temp (°C) 1600
Максимален брой проби на работен цикъл 1
Maximum recommended heat-up rate (°C/min) 8
Размери: Фиксиран вътрешен диаметър на тръбата (мм) 38
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
700 x 505 x 650
Макс. мощност (W) 4800
Тип термодвойка Pt и Pt/13%Rh
Електрозахранване 220 - 240 V single phase + N
Atmosphere H2 reducing gas

Съдържанието подлежи на промени или поправки