MTT - Пещи за въглерод 14 - тритий

Close all | none

MTT 12/38/850

Макс. темп. (°C) 1200
Размери: Дължина на нагрятата тръба (мм) 850
Размери:
външни В x Ш x Д (мм)
430 x 900 x 375
Размери: Дължина на корпуса на пещта (мм) 900
Макс. мощност (W) 3100
Тип термодвойка N
Тегло (кг) 60
Електрозахранване 220V - 240V, 50-60Hz, еднофазно

Моля, обърнете внимание:
Максималната температура при непрекъснат режим на работа е с 100°C по-ниска от максималната температура

Съдържанието подлежи на промени или поправки